Víkend otvorených parkov a záhrad

zobrazené 952x

Druhý júnový víkend bude na Slovensku tradične patriť parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám. Slovenské parky a záhrady sa už ôsmykrát hlásia k myšlienkam medzinárodného dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. V dňoch 10. - 12. júna 2016, v čase, kedy naplno vynikne kvitnúca a svieža vegetácia záhrad, budú sprístupnené a prezentované mnohé parky a záhrady, aby upozornili verejnosť na krásu zelených plôch, ich kvalitu, zaujímavú a bohatú históriu, potrebu ich ochrany i zveľaďovania.

 

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Anglicku, Írsku, Holandsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. 
 
Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou formou predstaviť návštevníkom hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska ako aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe týchto lokalít podieľajú či podieľali v minulosti. Organizátori a partneri podujatia chcú pozitívnymi príkladmi viesť ľudí a najmä mladú generáciu k aktívnej ochrane hodnôt zelených plôch. 
 
Víkend otvorených parkov a záhrad sa v Bratislave bude tento rok konať v 16 súkromných i verejných parkoch a záhradách. Po prvýkrát sa do podujatia zapája záhrada pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Palisádoch, pri tzv. Fábryho vile, ktorá je pre verejnosť bežne neprístupná. Zároveň sa nám podarilo sprístupniť aj Kochovu záhradu kde prebehnú aj dobrovoľnícke brigády viac na - www.kochovazahrada.sk . V Prüger-Wallnerovej záhrade bude  nultý ročník festivalu Hidden Places hostiť umelca z Nemecka Martina Pfeifleho, ktorý tu bude prezentovať svoju „site specific“ umeleckú inštaláciu.
 
V spolupráci s mnohými partnermi a dobrovoľníkmi vo všetkých zapojených lokalitách pripravili pre návštevníkov bohatý a atraktívny program. Program podujatia je zverejnený na stránke www.vopz.sk v časti Záhrady a Parky a v programovom bulletine.
 
Do podujatia sa zapojilo aj hlavné mesto SR Bratislava s „parčíkom na Svoradovej“, ktorý bude prístupný vo víkendových dňoch 11. a 12. júna 2016. Hlavné mesto si pripravilo informatívny program, v ktorom nebude chýbať možnosť piknikovania v príjemnom prostredí pod stromami, kreslenie pre deti na tému „Bratislava, zelenaj sa“, zapojenie sa do hľadania názvu pre budúcu lokalitu „parčík Svoradova“ a ďalšie aktivity. Parčík Svoradova je totiž súčasťou projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“. Cieľom tohto čiastkového projektu je revitalizácia parčíka na Svoradovej ulici. Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
Súčasťou tohtoročného VOPZ je aj odborný seminár venujúci sa problematike alejí a stromoradí, ktorý pod názvom Aleje a stromoradia – ich plánovanie, obnova a údržba sa uskutoční v piatok 10.6.2016 o 9:00 hod v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
VIII. ročník podujatia sa opäť koná pod záštitou ministra kultúry p. Mareka Maďariča a primátora Hlavného mesta SR Bratislava p. Iva Nesrovnala.
 
Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie o čom svedčí aj rozmanité zapojenie parkov a záhrad v iných mestách a obciach na Slovensku:
Modra - okruh až 16 timi krásnymi a zaujímavými záhradami
prírodno-krajinársky park v Dolnej Krupej - Slávnosť ruží venovaná grófke Márii Henriete Chotekovej
Arborétum Borová hora pri Technickej univerzite vo Zvolene
záhrada pri barokovom kaštieli a parku kardinála Imricha Csákyho vo Veľkom Bieli
historický pálffyovský park v Stupave
park v Brodzanoch - orintologické exkurzie, folkovanie pod stromami
voľnokrajinársky park v Topoľčiankach
Múzejná záhrada Mestského múzea-Fándlyho fary v Seredi 
Park Svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch 
záhradka MŠ v Malých Levároch a tiež krásna zelená Olejárska ulica
Záhrada Centrum nezávislej kultúry z Banskej Bystrice  - umelecké workshopy pre deti. 
prírodná záhrada ovocná farma Kubra z Trenčína
KVP komunitná záhrada v Košiciach
komunitná záhrada ZáZeMie zo Spišskej Novej Vsi
Ukážky pikírovania rastlín a tvorivé dielne pre deti sú pripravené aj v obnovenej botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici.
Múzeum vo Svätom Antone, Zámocký park v Hlohovci, Park slovenských národovcov v Revúcej, Bývalá botanická záhrada v Trnave či historický park v Hodkovciach na Spiši.
Spoločnosť arboristov Slovenska – ISA Slovensko tradične aj tento rok podujatie VOPZ podporujú sadením vzrastlého stromu do vybratého historického parku či záhrady. Tento rok sa bude sadiť vzrastlý dub na hrade v Nitre.
 
Zoznam všetkých viac ako 60 zapojených parkov a záhrad, spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk 
 
Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Michaela Kubíková, riaditeľka NT n.o. - 0907 296 724, kubikova@nt.sk
Ivana Janská, projektová manažérka NT n.o. – 0904 638 158, ivana.janska@nt.sk 
 
Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Vznikom organizácie v roku 1996 sme nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta, kde národné trusty patria medzi najvýznamnejšie  neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.
Sídlo: Hlboká cesta 9, 811 04  Bratislava,  IČO: 42 000 408, DIČ: 2022279589, č. ú.: 2627735579/1100, www.nt.sk

 

 

Zdroj: www.bratislava.sk

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Anglicku, Írsku, Holandsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. 
 
Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou formou predstaviť návštevníkom hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska ako aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe týchto lokalít podieľajú či podieľali v minulosti. Organizátori a partneri podujatia chcú pozitívnymi príkladmi viesť ľudí a najmä mladú generáciu k aktívnej ochrane hodnôt zelených plôch. 
 
Víkend otvorených parkov a záhrad sa v Bratislave bude tento rok konať v 16 súkromných i verejných parkoch a záhradách. Po prvýkrát sa do podujatia zapája záhrada pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Palisádoch, pri tzv. Fábryho vile, ktorá je pre verejnosť bežne neprístupná. Zároveň sa nám podarilo sprístupniť aj Kochovu záhradu kde prebehnú aj dobrovoľnícke brigády viac na - www.kochovazahrada.sk . V Prüger-Wallnerovej záhrade bude  nultý ročník festivalu Hidden Places hostiť umelca z Nemecka Martina Pfeifleho, ktorý tu bude prezentovať svoju „site specific“ umeleckú inštaláciu.
 
V spolupráci s mnohými partnermi a dobrovoľníkmi vo všetkých zapojených lokalitách pripravili pre návštevníkov bohatý a atraktívny program. Program podujatia je zverejnený na stránke www.vopz.sk v časti Záhrady a Parky a v programovom bulletine.
 
Do podujatia sa zapojilo aj hlavné mesto SR Bratislava s „parčíkom na Svoradovej“, ktorý bude prístupný vo víkendových dňoch 11. a 12. júna 2016. Hlavné mesto si pripravilo informatívny program, v ktorom nebude chýbať možnosť piknikovania v príjemnom prostredí pod stromami, kreslenie pre deti na tému „Bratislava, zelenaj sa“, zapojenie sa do hľadania názvu pre budúcu lokalitu „parčík Svoradova“ a ďalšie aktivity. Parčík Svoradova je totiž súčasťou projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“. Cieľom tohto čiastkového projektu je revitalizácia parčíka na Svoradovej ulici. Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
Súčasťou tohtoročného VOPZ je aj odborný seminár venujúci sa problematike alejí a stromoradí, ktorý pod názvom Aleje a stromoradia – ich plánovanie, obnova a údržba sa uskutoční v piatok 10.6.2016 o 9:00 hod v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
VIII. ročník podujatia sa opäť koná pod záštitou ministra kultúry p. Mareka Maďariča a primátora Hlavného mesta SR Bratislava p. Iva Nesrovnala.
 
Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie o čom svedčí aj rozmanité zapojenie parkov a záhrad v iných mestách a obciach na Slovensku:
Modra - okruh až 16 timi krásnymi a zaujímavými záhradami
prírodno-krajinársky park v Dolnej Krupej - Slávnosť ruží venovaná grófke Márii Henriete Chotekovej
Arborétum Borová hora pri Technickej univerzite vo Zvolene
záhrada pri barokovom kaštieli a parku kardinála Imricha Csákyho vo Veľkom Bieli
historický pálffyovský park v Stupave
park v Brodzanoch - orintologické exkurzie, folkovanie pod stromami
voľnokrajinársky park v Topoľčiankach
Múzejná záhrada Mestského múzea-Fándlyho fary v Seredi 
Park Svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch 
záhradka MŠ v Malých Levároch a tiež krásna zelená Olejárska ulica
Záhrada Centrum nezávislej kultúry z Banskej Bystrice  - umelecké workshopy pre deti. 
prírodná záhrada ovocná farma Kubra z Trenčína
KVP komunitná záhrada v Košiciach
komunitná záhrada ZáZeMie zo Spišskej Novej Vsi
Ukážky pikírovania rastlín a tvorivé dielne pre deti sú pripravené aj v obnovenej botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici.
Múzeum vo Svätom Antone, Zámocký park v Hlohovci, Park slovenských národovcov v Revúcej, Bývalá botanická záhrada v Trnave či historický park v Hodkovciach na Spiši.
Spoločnosť arboristov Slovenska – ISA Slovensko tradične aj tento rok podujatie VOPZ podporujú sadením vzrastlého stromu do vybratého historického parku či záhrady. Tento rok sa bude sadiť vzrastlý dub na hrade v Nitre.
 
Zoznam všetkých viac ako 60 zapojených parkov a záhrad, spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk 
 
Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Michaela Kubíková, riaditeľka NT n.o. - 0907 296 724, kubikova@nt.sk
Ivana Janská, projektová manažérka NT n.o. – 0904 638 158, ivana.janska@nt.sk 
 
Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Vznikom organizácie v roku 1996 sme nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta, kde národné trusty patria medzi najvýznamnejšie  neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.
Sídlo: Hlboká cesta 9, 811 04  Bratislava,  IČO: 42 000 408, DIČ: 2022279589, č. ú.: 2627735579/1100, www.nt.sk

Fotogaléria: