Upravený režim odvozu triedeného odpadu v lokalite Staré Mesto Bratislava

zobrazené 752x
Upravený režim odvozu triedeného odpadu v lokalite Staré Mesto Bratislava

V súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie a opatreniami, ktoré sa budú realizovať počas zasadnutí rady Európskej únie v termíne od 1. 7. 2016 do 11.10. 2016, čakajú obyvateľov Bratislavy obmedzenia. Tie ovplyvnia aj odvoz triedeného odpadu v dotknutých lokalitách.

 

Od 1. 7. 2016 do 11. 10. 2016 budú v zmysle povolenia Hlavného mesta SR Bratislava uzatvorené ulice Jesenského, Mostová a Nám. Ľudovíta Štúra. Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s., v súvislosti s touto uzávierkou upravila režim odvozu triedeného odpadu z ulíc Mostová, Jesenského, Palackého, Medená, Kúpeľná, Tallerova, Dobrovičova, Múzejná, Gorkého a Nám. Ľudovíta Štúra. Odvoz bude vykonávaný v posunutom čase od 5:00 hod. do 6:00 hod. ráno. Odvoz zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva v noci a zostáva bez zmeny. 

 

Spoločnosť OLO sa za prípadné nepríjemnosti súvisiace s takto upraveným režimom odvozu obyvateľom týchto a priľahlých ulíc ospravedlňuje a touto cestou prosí o zhovievavosť. K pôvodnému režimu odvozu triedeného odpadu sa spoločnosť vráti ihneď po skončení uzávierky spomenutých ulíc.   

 

 

 

 

zdroj: www.bratislava.sk