Areál hradu Devín sa bude zajtra kultivovať

zobrazené 1494x
Areál hradu Devín sa bude zajtra kultivovať

Zajtra začne takmer 70 dobrovoľníkov čistiť časť areálu hradu Devín, s cieľom nielen zatraktívniť areál pre návštevníkov, ale zvýšiť tak aj ich bezpečnosť. Čistenie sa uskutoční v rámci celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2016“ organizovaného Nadáciou Pontis v spolupráci s hlavným mestom Bratislavou a mestskými organizáciami. Podujatie je súčasťou projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“.

 

Už zajtra začne 65 dobrovoľníkov čistiť časť areálu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín od náletovej zelene, kamennej sute a odpadkov. Hlavnou činnosťou bude najmä trhanie buriny z chodníkov a architektúr a tiež prenášanie kameňov na umelú skládku na hrade. Tento materiál bude následne použitý na opravy stredovekých architektúr. Dobrovoľnícke práce budú zamerané aj na maľovanie drevených prvkov v areáli hradu. „Vítam dobrovoľnícke aktivity, ktorých cieľom je kultivácia verejných priestorov a som veľmi rád, že sme sa takto spojili, aby sme hrad Devín zatraktívnili pre nás všetkých. Je to totiž dôležitá národná kultúrna pamiatka, ktorú navštevujú nielen Bratislavčania, ale aj návštevníci z celého Slovenska či zo zahraničia,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

 

Čistenie areálu organizuje nadácia Pontis v spolupráci s Hlavným mesto SR Bratislava a mestskou organizáciu Múzeum mesta Bratislavy a Generálnym investorom Bratislavy ako doplnkovú aktivitu s dobrovoľníckym rozmerom pre podporu projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“. Projekt je v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. 

 

Rekonštrukčné práce projektu sa začali v októbri minulého roka, kedy sa realizovalo vyčistenie hradného brala a architektúr horného hradu od náletových drevín a skalnej sute s použitím horolezeckej techniky a osadenie monitorovacieho systému na zisťovanie pohybu nestabilných častí hradnej skaly. Aktuálne sú práce zamerané na pamiatkovú obnovu hradobných konštrukcií časti areálu národnej kultúrnej pamiatky, ktoré by mali byť ukončené do konca leta a od druhej polovice tohto roka sa začne s obnovou expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala. Vzhľadom na charakter prác a súvisiacu prípravu expozície, sa budú môcť návštevníci NKP hrad Devín dostať na horný hrad a navštíviť muzeálnu expozíciu v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala v apríli budúceho roka.

 

 

Zdroj: www.bratislava.sk