Ako sa zmení život v centre

zobrazené 1489x
Ako sa zmení život v centre

Už o pár dní -  1. júla 2016 - Slovensko oficiálne prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Okrem intenzívnych opráv ciest a chodníkov  už  centre Bratislavy vidno aj viaceré inštalácie bezpečnostných objektov. Tieto práce sa začali napríklad pred budovou Reduty na Medenej ulici, kde sa počas nasledujúcich mesiacov bude konať viacero podujatí, ktoré súvisia s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ. Obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta čaká viacero zmien v doprave. Jednou z nich bude uzavretie Mostovej a Medenej ulice pre vozidlá. Pripraviť sa budú musieť aj chodci,  počas zasadnutí budú musieť Redutu obchádzať cez Kúpeľnú a Palackého ulicu. Tieto obmedzenia potrvajú od júla do októbra tohto roku.

Mestská časť Staré Mesto sa ako centrum všetkých aktivít súvisiacich s predsedníctvom aktívne zúčastňuje na koordinačných poradách, ktoré gestoruje Ministerstvo zahraničných vecí. V otázkach bezpečnosti má rozhodujúce slovo Ministerstvo vnútra a jeho zložky. Vedeniu mestskej časti mimoriadne záleží na pokojnom priebehu nasledujúcich mesiacov a predovšetkým na bezpečnom živote obyvateľov. Preto žiadame o porozumenie a pochopenie prípadných opatrení, ktoré môžu dočasne obmedziť pohodlie občanov, podnikateľov a návštevníkov centra Bratislavy.