Napíšte hľadaný text, lokalitu, mesto alebo ulicu
m2
m2
Vpíšte hľadaný text

Najnovšie články

Električková linka č.1 bude v piatok 8.7.2016 premávať od 20:00 do odchodu posledného spoja pre všetkých cestujúcich na celej trase ZADARMO. Táto linka spojí Petržalku s... viac »
TEDxBratislava, poznáte?  Inšpiratívne podujatie, ktoré sa konalo minulú nedeľu je svetoznámy projekt. Rečníci, ktorí prežili niečo výnimočné, skvelé nápady, silné osobnosti... viac »
Bratislava zverejňuje zoznam daňových dlžníkov za miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva) a miestny poplatok za komunálne... viac »
Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa 7. júla slávnostne otvorí unikátna archeologická výstava Kelti z Bratislavy v Národnom archeologickom... viac »
V súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie a opatreniami, ktoré sa budú realizovať počas zasadnutí rady Európskej únie v termíne od 1. 7. 2016 do 11.10. 2016... viac »
Petržalka sa rozhodla sústreďovať investície do vybraných ihrísk, niektoré nevyužívané prebuduje na chýbajúce parkovacie miesta. Na Markovej ulici na mieste roky nevyužívaných... viac »
Hlavné mesto aj tento rok finančne podporí mnohodetné rodiny, ktoré majú v rodine najmenej štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej... viac »
Ciferníky hodín na radničnej veži prešli pamiatkovou obnovou. Práce v podobe zamerania a obnovy grafickej výzdoby, odstránenia poškodeného náteru a obnovenia pôvodného náteru... viac »
Už o pár dní -  1. júla 2016 - Slovensko oficiálne prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Okrem intenzívnych opráv ciest a chodníkov  už  centre Bratislavy... viac »
Od 15. júna 2016 od 08:00 bude na styku Rázusovho nábrežia a Nábrežia arm. gen. Svobodu dočasne zrušená zastávka „Most SNP“, z dôvodu opravy spevnených plôch pre peších priamo pod... viac »